Thông tin từ Quang Minh
Hỗ trợ trực tuyến
 
Tư vấn Khách hàng
0989.206.063
Tư vấn Nghiệp vụ
0989.206.063
 
Thống kê truy cập
Online: 7
 
Thống kê truy cập: 299952
Tin tức
Xây dựng nề nếp chính quy trong Công ty (2011-07-26 10:04:00)

Nề nếp chính quy, chuyên nghiệp và tính kỷ luật cao tạo nên sức mạnh của Công ty.

   Xuất phát từ nhận thức rằng: Nề nếp chính quy, chuyên nghiệp và tính kỷ luật cao tạo nên sức mạnh của Công ty, Ban Giám đốc Quang Minh Security đã xây dựng một chương trình huấn luyện bắt buộc đối với tất cả các nhân viên bảo vệ của Công ty nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ, đáp ứng đòi hỏi của thị trường trong điều kiện mới.

 

 

     Cụ thể, các nhân sự  chủ chốt gồm PGĐ Nguyễn Đức Tuấn - Nguyên Trưởng An ninh Metro Thăng Long, PGĐ  Đỗ Công Hùng - Nguyên Thượng tá tại Bộ Tổng Tham mưu BQP và Đội trưởng đội Cơ động Lương Ngọc Trung - Nguyên Trung úy Đặc công khu vực Tây nguyên đảm nhiệm việc trực tiếp  xây dựng và triển khai kế hoạch này.

 

           Mọi nhân viên  bảo vệ cần nhận thức đúng về ý thức kỷ luật,  chấp hành nghiêm các quy định về chào điều lệnh, đồng phục, tư thế đứng gác....nhằm xây dựng một hệ thống kỷ cương mới trong Công ty, góp phần hoàn thành tốt trọng trách đảm bảo An ninh tại mục tiêu trong tình hình mới. 

Các tin bài khác: