Thông tin từ Quang Minh
Hỗ trợ trực tuyến
 
Tư vấn Khách hàng
0989.206.063
Tư vấn Nghiệp vụ
0989.206.063
 
Thống kê truy cập
Online: 4
 
Thống kê truy cập: 299962
Tin tức
Khen thưởng tháng 3.2015 (2015-04-16 04:59:00)       Căn cứ vào thông báo khen thưởng tập thể và cá nhân số 10/TB-QM ngày 13 tháng 12 năm 2014, Ngày 07 tháng 4 năm 2015, Ban lãnh đạo Công ty Quang Minh đã chọn ra những cá nhân có tinh thần làm việc đồng đội cũng như đóng góp vào sự ổn định của mục tiêu. Thay vì chọn ra 01 nhân viên xuất sắc của tháng theo như thông báo, Ban lãnh đạo đã lựa chọn ra 07 cá nhân xứng đáng được khen thưởng trong tháng 03/2015 với mức thưởng là 100.000đ/ người, đó là; Lê Văn Hân, Đào Quang Hòa, Trần Mạnh Đạt, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Đức Hòa, Hoàng Văn Định, Vũ Hoài Nam. Cũng trong tháng này Ban lãnh đạo đã chọn TTC là tập thể xuất sắc nhất của tháng, đây là mục tiêu có tinh thần làm việc theo nhóm, nhanh nhạy trong công tác bảo vệ với mức thưởng theo quy định là 500.000đ

                                                                                                              Mục tiêu Harec

  

                                                                                                                     Mục tiêu TTC

Các tin bài khác: