Dịch vụ   /  Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định

 
 

                

     

  

 

-          Bảo vệ công sở:  thấu hiểu yêu cầu nhân viên công sở, thầy cô giáo,…

-          Bảo vệ nhà hàng cao cấp: thấu hiểu giá trị cốt lõi của dịch vụ khách hàng