Thông tin từ Quang Minh
Hỗ trợ trực tuyến
 
Tư vấn Khách hàng
0989.206.063
Tư vấn Nghiệp vụ
0989.206.063
 
Thống kê truy cập
Online: 12
 
Thống kê truy cập: 299971
Dịch vụ   /  An toàn - phòng chống cháy nổ
An toàn phòng chống cháy nổ

Cán bộ PCCC đang hướng dẫn nhân viên bảo vệ cách sử dụng bình bọt

  

Thực hành sử dụng bình chữa cháy

    

                                  Cách sử dụng vòi phun nước chữa cháy

 

Kết hợp với công an phòng cháy chữa cháy thực hành diễn tập tại tòa nhà